Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسقامو أنيجي أمسلمان يسنكر لحملث ثموزيرث غف وسغان لاسلام ذ ؤمازان نس أكريم

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 22:40     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 2 ن تيكّال
أسقامو أنيجي أمسلمان يسنكر لحملث ثموزيرث غف وسغان لاسلام ذ ؤمازان نس أكريم

لزاير تامانغت- يسنكر ؤسقامو أنيجي لاسلام ذڨ ؤلغو نس أسا لثنين لحملث تمزوريت يلان بذون ذيس قلي يوذان غف وسغان لاسلام ذ ؤمكسر نغي امازان نس أكريم.

يسفرزد ولغو أيا بلي "أسقامو أنيجي لاسلام يسنكر س لڨدر لحملث تموزيرت غف ؤمكسر ماس نغ محمد فلاس صلاة ذ سلام ذ وسغان لاسلام يلان طفن ذ يتامن يس إمليان ن يوذان ذڨ جميع ن لقاراث".

إلاغا ؤسقامو ذي تمسالت أيا إمسلمن جملن ذ يموسناون ؤماضال ذ تيذوسا ن وسغان ذ تيا يزرفان ومذان ذ ؤديوني جار يسغانن غر "تبديث زاث ن يناو أيا موزير" ذ تبديث باش أ نسيلي ابريذ لعقل يقنن غر ؤحبر ن رموز وسغان ؤشريكن ذ ؤبعذ نيناون لكره ذ تعنصريث".

أسقامو أنيجي أمسلمان يسنكر لحملث ثموزيرث غف وسغان لاسلام ذ ؤمازان نس أكريم
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 22:40     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 2 ن تيكّال   بضو