Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أشڨر ن تمنصاوت: إنمڨالن ؤمنيڨن إي ودغار س إيه ذڨ تلماست ن إمياڨرن يسداقاسن ن تحملث تاسفرانت

  يفّغ-د أس ن: الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 21:40     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 3 ن تيكّال
أشڨر ن تمنصاوت: إنمڨالن ؤمنيڨن إي ودغار س إيه ذڨ تلماست ن إمياڨرن يسداقاسن ن تحملث تاسفرانت

لزاير تامانغت- ورعاذ لان تكميلن إسداقاسن ن تحملث إي تسفرانت ؤشڨر ن تمضاوت، أسا لحد توفيغين نسن ذڨ مڨراذ ن تمناضين وغلان، يلان وكذند ذيس ذي تيكلت نيضن غف ؤسيرم ؤمنيڨ إي وغار س إيه، أم تمسالت يقنن غر تديموقراطيث ن تيذت ذ ؤسرسي ن لسيسان إي ؤواناك أسوضوفان.

ذڨ آس ويس مراو سن سي تحملث أيا، إزكذد ؤنفليس أماتو ن ؤكابار ن تنيري ؤيلالي أغلناو أبو الفضل بعجي سي تويلايت ن لبيض س ؤمنزاي ؤكابار نس " إبان ذ ألاغي غر ودغر س إيه"، ماني ينا بلي أسنفار ؤشڨر نتمنضاوت "يڨور غر ؤسرسي ن تيذت إي لمامرسث ن تمڨذايت ن تيذت غف واما ذ أسرسي ن تيذت إي تيخسي ذ لبغي ن و غرف ذ واڨذوذ".

يسهم بعجي غف تنقيضت يقنن غر ؤحدد ن تاليين تاسلوايانت ذڨ ؤمياڨر نس، ماني ينا بلي أشڨر ن تمنضاوت "إتبياند تيخسي ذ لبغي ن تيذت ذڨ وباس غف تڨلدا ذ ؤذابو أقبور ذي لزاير"، غر تموغلي ن وامك تلا "تامڨذايت نتاث ذ أثداول غف تڨلدا".

يتهنا ؤماساي أمزوارو غف ؤكابار ن تنيري ؤسلالي أغلناو بلي تفترت تامنضاوت "تسرس إكاتارن يتعزازان لمامرسث ن تمڨذايت ذ تيلاليين ذ وباي جار يذوبا"، يرني نتاث يلان ذ تمورث يقورن إي ؤسكفل ؤماهيل ن تسرثيث ذ تذوكليت".

أشڨر ن تمنصاوت: إنمڨالن ؤمنيڨن إي ودغار س إيه ذڨ تلماست ن إمياڨرن يسداقاسن ن تحملث تاسفرانت
  يفّغ-د أس ن: الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 21:40     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 3 ن تيكّال   بضو