Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اشڨر ن تمنضاوث اذ إيفاك اك إيمزليون ايد يلان دڨ ييزري

  يفّغ-د أس ن: الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 13:28     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 2 ن تيكّال
اشڨر ن تمنضاوث اذ إيفاك اك إيمزليون ايد يلان دڨ ييزري

جلفة – إيوكذ د ؤنغلاف امنزو, عبد العزيز جراد, اس نوسيضياس دڨ جلفة, ذاكن اشڨر ن ثمنضاوث ايغف ارا د ثيلي ثسفرانت اس ن 1 ن وامبر « اذ إيفاك اك إيمزليون ايد يلان دڨ ييزري « .

« لزاير ثسعرق ابريذ إي مناو ن وارامن يكاثن اذ سواغن اركاذ نس سڨ واسمي اي يتوافرن أوسلواي ن تڨدودا ماس عبد المجيد تبون اس ن 12 دوجمبڕ يزرين », غف واكن ايد ينا ماس جراد دڨ ييون ن ومياڨر ذ ييڨنساسن ن تمتي ثاغاريمت دڨ ثڨارا ن ثرزي ينس غاف تويلايت اكي.

« ثاسفرانت غف ؤشڨر ن تمنضاوث ارا د ييلين اس ن 1 ن وامبر اذ د ييلي ذ اسيهاڕ اخاثار ارا يفاكن اك إيمزليون ذ يلان دڨ ييزري », غف واكن ايد يوكذ, ام واكن ايد يرنا ذاكن ثامنضاوث ايد يتدون اذ تيلي ذ تين ن « ييلمژيين ذ واك تاڨايين ن وغرف ازايري إيمي ثامنضاوث ن سثڨوري ن 1 ن وامبر 1954 ذ تين د يقسذن ثادوكلي ثاغلناوث « .

 

اشڨر ن تمنضاوث اذ إيفاك اك إيمزليون ايد يلان دڨ ييزري
  يفّغ-د أس ن: الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 13:28     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 2 ن تيكّال   بضو