Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسلواي تبون أذي رمس أنغلاف ن تغاوسوين إورادنيين ن فرنسا

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 20:43     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 8 ن تيكّال
أسلواي تبون أذي رمس أنغلاف ن تغاوسوين إورادنيين ن فرنسا

لزاير تامانغت- يرمس ؤسلواي ن تڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون أسا لخميس ذي لزاير تامانغت أنغلاف ن تغاوسيوين إوردانيين أفرانسيس جان ايف لدريان، يلان إيساوا تيزري ؤماهيل غر لزاير ذيس سن ووسان، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ؤلغو ن تسلويت تاڨذوذانت.

يوسد ذڨ ؤلغو أيا بلي "أسلواي ن تڨذوذا ماس عبد المجيد تبون يرمس تامديث ن واسا لخميس 15 كتوبر 2020، أنغلاف ن اوروبا ذ تغاوسيوين إوردانيين ن فرنسا، ماس جان إيفلودريان، ذڨ ؤكاتار ن تيزري ؤماهيل يلان يوسد غر تمورث نغؤسان 15 ذ 16 كتوبر يتازالن".

ساوان ذي تيمليليت أيا اسعرض ن يبريذن ؤمذهل ن يسغانن يقنن جار ن يواناكن ذ ؤسرسي ن مڨراذ إغاواسن ؤمذهل ذڨ اخف نسن تسميلت أناباضانت غف وسوير انيجي، يتراجان سيس أتبد ذڨ ؤناڨار ؤسڨاس أيا يتازالن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يسفرز ولغو أيا.

أسلواي تبون أذي رمس أنغلاف ن تغاوسوين إورادنيين ن فرنسا
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 20:43     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 8 ن تيكّال   بضو