Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاسفرانت نوشڨر ن ثمنضاوث: ثيغري إي ييميدياثن اكن اذ سرسن إيكارامن ن وقبال

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 10:16     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 16 ن تيكّال
ثاسفرانت نوشڨر ن ثمنضاوث: ثيغري إي ييميدياثن اكن اذ سرسن إيكارامن ن وقبال

 لژاير ثمناغث – إيڨرد ثيغري وغليف ن ثغوالت إي واك  ثيسودا ثيغلناوين ذ توردانييين ن ييميدياتن يسعان اسيرڨ دڨ لز اير اكن اذ دفكنت إيكارامن نوسوثر نوسيرڨ اكن اذ د لهونت س ثذولي ن ييسالان يرزان ثاسفرانت غاف أوسنفار نوشڨر ن تمنضاوت ارا  د ييلين اس  ن 1 ن وامبر. اسوثر اكي يس فك اذ د ييلي ؤقبل 20 توبڕ, غف واكن ايد ينا ييون ن ولغو ن وغليف.

« إيلمند نوسڨرر ن تذولي ن ييميدياثن إي ثسفرانت غاف ؤسنفار نوشڨر ن ثمنضاوث, يتخبير ؤغليف ن ثغوالت اك  ثيسودا ن ييميدياثن ثيغلناوين ذ توردانييين يتواسارڨن دڨ لز اير داكن يوجد اذ ديطف إيكارامن سغور ييذيسان يغسن اذ ڨن ثاذولي ن تذيانت اكي يرنو اذ د ييلي وايا س ثاشڕث نوسوتر نوسيرڨ, سناث ن تولافين ايدڨ ارا د يد و أومسيت ذ ؤزمال ن ؤماساي ن تسودوت ن ييميدياتن », غاف واكن ايد يرنا ؤلغو اكي.

 « اسوثر ن تسودوث ن ييميدياثن يسفك اذ د يدو ييذس ؤموغ ن ييسماون ن ييمدانن يتماهالن دڨ ثسودوث ني يرنو بغان اذ تنيد إيصاح ؤسيرڨ. إيكارامن يسفك اذ رسن ؤقبل واس  ن 20 طوبڕ غر تماريت ن تمهلا ن ييميدياتن/تناريت 303 », غف واكن ايت يد يخثم ؤغبالو اكي.

آخر تعديل على الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 20:49
ثاسفرانت نوشڨر ن ثمنضاوث: ثيغري إي ييميدياثن اكن اذ سرسن إيكارامن ن وقبال
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 10:16     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 16 ن تيكّال   بضو