Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تامليليت ؤناباض: اناذي غف يسنفارن تاناضين يقنن غر مڨراذ ن يڨزومن

  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 20:36     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 3 ن تيكّال
تامليليت ؤناباض: اناذي غف يسنفارن تاناضين يقنن غر مڨراذ ن يڨزومن

لزاير تامانغت- يسلوي ؤنغلاف أمزوارو ماس عبد العزيز جراد أسا لاربعا تامليلت ؤناباض، يلان ؤرزين ذيس إسنفارن ن تاناضين يقنن غر مڨراذ ن يڨزومن، ذ تمرنيت ن ؤسغذي غر سن ن ينعروضن ؤشينثند  إنغلافن ن ؤمسني ذ تغاوسيوين ن وسغن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ؤلغو ن ييمزلا ؤنغلاف أمزوارو ذوا ذ أضريس نس يجمل:

يسلوي ؤنغلاف أمزوارو، ماس عبد العزيز جراد، أسا لاربعا 14 كتوبر 2020، تامليليت ؤناباض س اتويلان ن تيزري سي لبعيذ.

غر تموغلي ن ؤغاواس إماهيلن، ؤرزينإمسلاضن ؤنباض (08) إسنفارن ن تاناضين، يوشيثند ؤنغلاف ن ولموذ انيجي ذ ؤناذي ن توسنا، ؤسيلغ ذ تمڨوري أصيدلاننيث، غف يذيس ؤسغذي غر سن ن ينعروضن يوشيثند ؤنغلاف ؤمسني ذ ؤنغلاف م وسغان.

سغذن إمسلاضن ؤناباض غر ؤنعروض ئيد يوشا ؤنغلاف ولموذ انيجي ذ ؤناذي ن توسنا غف ربعة (04) ن يسنفارن ن تاناضت، تواسرسن غف لحكام ن لمادث 96 سڨ ؤساضوف ويس 99-05 يتوأرخن ذي 04 برير 1999، يلان ذيس أساضوف يقنن غر ولموذ أنيجي.

إسوي ن يسنفارن أيا ذ غر ؤسنڨمو ذ ؤسيلي ن يلماسن إسذوانن إربعين (04) ن تمنغست ذ تيسمسيلت ذ عين تيموشنت ذغليزان غر تسداويين.

غف تيارا ن وا يسغذ ؤناباض غر ؤنعروض ئيد توشت تنغلافت ن ؤسيلغ ذ ولموذ امهني غف ؤسنفار تاناضت يتعدالن تاناضت ويس 18-162 يتوأرخن ذي 14 جزان 2018، يلان بيبيان أمك أذم سلن توذسا ؤزيڨن ؤسيلغ نيغ ولموذ امهني ذ ورزام ذ ؤقارع نس.

غف يذيس نيضن، يسغذ ؤناباض غر ؤنعروض ئيد يوشا ؤنغلاف ن تمڨوري أصيدلاني تغف كراض (03) ن يسنفارن ن تاناضت يقنن غر وامك أذ صادقن غف تغاوسيوين إسناجيانين، ذ وامك أذ سكلسن إفاريسن إصيدلانيين، أكذ توغداضين ن تسميلت أذامسانت أڨزومانت ؤشريكث ن داواواث ذ ؤسودس ذ ؤسويير نس.

تامليليت ؤناباض: اناذي غف يسنفارن تاناضين يقنن غر مڨراذ ن يڨزومن
  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 20:36     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 3 ن تيكّال   بضو