Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اراز نوسلواي ن ثڨذوذا نونغماس امساذور : رسن ييمدانن ارا إيسكثازلن

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 19:28     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 8 ن تيكّال
اراز نوسلواي ن ثڨذوذا نونغماس امساذور : رسن ييمدانن ارا إيسكثازلن

لژاير ثمناغث – انغلاف ن ثغوالت, اموثلاي نوناباض, عمار بلحيمر إيسرس اس نوويناس دڨ لزاير ثمناغت, إينسغوما ن تڨراوث ارا إيسكثازلن دڨ واراز نوسلواي ن ثڨذوذا نونغماس امساذور, إي يسودسن إي تيكلت تيس سضيس داو ن ؤسنتل ن "اسمضن, ذ تيقنطرت غر لزاير ثاماينوت".

يسلوي ثاڨراوث اكي اوسار ن تسداويت ن توسنيوين تيسرتانين, سليمان عراج, إينسغوما إيضن إيدڨ لان ييڨنساسن ن وغليف ن ثغوالت, ن ثيژراف, نوسلمذ ؤنيڨ اكذ تدمي ثوسنان, ن ييذلس, ن ثليژري ثاغلناوث, ن الڕاديو ثاغلناوث, ثاغامسا تاناڨذوذت, ن ثغامسا ثوسليڨث اكذ ثسداويث ن ثوسنيوين ن ثلغوث اك ذ تغوالت.

يناد ؤنغلاف ن ثغوالت, إيلمند ن وايا, ذاكن اراز اكي"د اسغال ن وستعرف ن وبريذ إيد وين يينغماسن إيزايريين, دڨ ؤمڨارو نوسللي اغلناو, إي واكن ذاغن اذ نبد سيذيس ن ووسيسن إي ڨان ييمساذورن ن ثغامسا ثاغلناوث إي لا يتكاين دڨ ؤسجهد ن ييزرفان ن ييغرمانن تلغوت".

اراز نوسلواي ن ثڨذوذا نونغماس امساذور : رسن ييمدانن ارا إيسكثازلن
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 19:28     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 8 ن تيكّال   بضو