Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أشڨر ن تمناضوت: أسيرڨ إي وموسو ن تيذوكلا س وسدينم ن ؤمسڨراو أغرفان

  يفّغ-د أس ن: السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 20:59     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 3 ن تيكّال
أشڨر ن تمناضوت: أسيرڨ إي وموسو ن تيذوكلا س وسدينم ن ؤمسڨراو أغرفان

المدية- يسغرت ؤسلواي ؤذابو أغلناو إمزيرڨ ن تفرانين، محمد شرفي أسا سبث سي لمدية س ؤسيرڨ إي وموسو ن تذوكليوين إي ؤسدينم ن ؤمسڨراو أغرفان، غر تموغلي ن ودغار غف ؤسنفار ؤشڨر ن تمناضوت.

يسغرت ماس شرفي غف تيارا ن تمليليت غف "وسنعث أديمقراطي ذ تنكري ن ؤنميتي" س ؤسودس ن لمرصد أغلناو ؤسكفل ن يبريذن ن تفرانين ذ ؤعزز ن تديموقراطيث ذڨ ؤسالاي أمناضان المجاهد " س ؤسيرڨ ذي تيكلت تامزواروت إي وموسو ن تذوكليوين غف لجالت ؤسيدنم ن ؤمسڨراو أغرفان باش أذ سنعثن إغرمانن س وازال ن لمشاركث س لڨدارث ذڨ ودغار غف تمنضاوت تاثرارت أكذ ؤسودس ن جميع ن يرموذن يوذفن ذڨ ؤكاتار ن لحملث، غف لجالت ن تاديانت افرنانت يلان ذڨ ؤمنزو ن ونبر ئيد يوسين"، أمك ئيد يرني يسضفرد.

أمك ئيد يرني يناد بلي نتا يسارام أذ يلي ارزام أيا ؤسيدنم ن لحملث غف لجالت ن ودغار ن ؤمنزو و نبر ذ لفرصث إي تذوكليوين باش أذ ساهمنت ذڨ ؤسبغس ن ؤسيهار أيا.

آخر تعديل على الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 12:17
أشڨر ن تمناضوت: أسيرڨ إي وموسو ن تيذوكلا س وسدينم ن ؤمسڨراو أغرفان
  يفّغ-د أس ن: السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 20:59     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 3 ن تيكّال   بضو