Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاسفرانت : اذابو اغلناو إيمزيرڨ ن ثفرانين إيحتث غاف أوقادر ن لوصاياث اك ذ ييوليهن

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 17:11     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 5 ن تيكّال
ثاسفرانت : اذابو اغلناو إيمزيرڨ ن ثفرانين إيحتث غاف أوقادر ن لوصاياث اك ذ ييوليهن

ادذبو اغلناو إيمزيرڨ ن ثفرانين يناد, اس ن وسيضياس دڨ أوكاثار ن ييهييثن إي ثسفرانت غاف ثمنضاوث, يسفك "اذ تواقادرن لوصاياث اك ذ ييوليهن إيد يفكا كان سڨ أوذابو ذڨ واين يرزان ثودسا اك ذ ييهييثن".

ذڨ أوكاثار ن ييهييثن إي لا إيتدون إي واكن اذ تيلي ثسفرانت غاف أوسنفار نوشڨر ن ثمنضاوث, ارا د يضرون اس ن 1 وامبر إيد إيتدون, اذابو اغلناو إيمزيرڨ ن ثفرانين  "ثسمكثيد يرنا إيحتث غاف واكن يسفك اذ نقادر لوصاياث اك ذ ييوليهن إيد يفكا كان سڨ أوذابو ذڨ واين يرزان ثودسا اك ذ ييهييثن نوسيهار ن ثسفرانت غاف أوشڨر نوساضوف أونيڨ ن ثمورث", إيد يسدي ييون ن ولغو.

"المند ن وايا, إي واكن ذاغن اذ نضمن ثيدين يلهال نوكالا اسفرانان, اذابو اغلناو إيمزيرڨ ن ثفرانين يغراد إي وقادر ن ييلوڨان إيغف يرس أوسيهار اكي افرانان س وضفار ن ييوليهن اك ذ ييغثاسن إيد ثفكا دڨ يمسالت اكي".

آخر تعديل على الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 20:07
ثاسفرانت : اذابو اغلناو إيمزيرڨ ن ثفرانين إيحتث غاف أوقادر ن لوصاياث اك ذ ييوليهن
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 17:11     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 5 ن تيكّال   بضو