Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيڨا أوسلواي تبون ييون ن وزڨن نوموسو دڨ ثفكا ثاديبلوماسيت

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 23:18     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 31 ن تيكّال
إيڨا أوسلواي تبون ييون ن وزڨن نوموسو دڨ ثفكا ثاديبلوماسيت

لژاير ثمناغث – اسلواي ن ثڨذوذا, عبد المجيد تبون إيڨا, اس ن وكواس (لخميس), ييون ن وزڨن ن وموسو دڨ تفكا تاديبلوماسيت, ترزا كرا ن تموهال دڨ ثوروفت اكد ثفريقت, إي د ينا ييون ن ولغو ن ثسلويث ن ثڨذوذا.

 "اسلواي ن ثڨذوذا, ماس عبد المجيد تبون إيڨا, اس ن وكواس (لخميس), ييون ن وزڨن نوموسو دڨ تفكا تاديبلوماسيث, ترزا كرا ن تموهال دڨ ثوروفث اكد ثفريقت, إيدڨ إيسرس ماس :

- لزهر سوالم, ذ انمهال اماتو ن واساغن اڨتديسان دڨ أوغليف ن ييوژلا إيوردانيين, يرس د انماهال, د اڨنساس إيمزڨي ن لزاير دڨ تناريت ن ييغلانن يدوكلن دڨ جينيف.

- محمد حناش, ذ انمهال اماتو "ثوروفث" دڨ أوغليف ن ييوژلا إيوردانيين, يرس د انماهال ن لزاير دڨ بلجيك د اڨنساس إيمزڨي دڨ ثدوكلي ثوروفيت.

-صالح العبديوي, انماهال ن لزاير دڨ فرنسا, يرس د انماهال ن لزاير دڨ سويس.

- عنتر داود, د انماهال ن لزاير دڨ ليبرضيل (ڨابون), يرس د انماهال ن لزاير دڨ فرانسا.

- عبد الحق عيساوي, يتواكلف س تزراوين ن تسمليلييين دڨ ثناريث تاماتوت ن أوغليف ن ييوژلا إيوردانيين, يرس د انماهال ن لزاير دڨ ڨابون.

ينماهالن إيموينا اد دمن تيوورييين نسن سڨ ارا يكفو أوكارا نسن.

إيڨا أوسلواي تبون ييون ن وزڨن نوموسو دڨ ثفكا ثاديبلوماسيت
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 23:18     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 31 ن تيكّال   بضو