Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثامتانت نوسلواي امالي اقبور: إيعزا أوسلواي تبون اغرف امالي

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 13:35     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 12 ن تيكّال
ثامتانت نوسلواي امالي اقبور: إيعزا أوسلواي تبون اغرف امالي

لژاير ثمناغث – يوزن أوسلواي ن تڨذوذا, عبد المجيد تبون, إيزن نوعزي إي وغرف امالي غاف ثمتانت نوجينيڕال موسى طراوري, اسلواي اقبور ن ثڨدودا ن مالي, غف واكن ايد ينا, اس ن وكراس, ييون ن أولغو ن تسلويت ن تڨذوذا.

« س لحزن ذ امقران اي إييي د يوض ييسالي ن تمتانت نوجينيڕال موسى طراوري, اسلواي اقبور ن ثڨذوذا ن مالي. لزاير تشفا داكن اسلواي موسى طراوري يلا ذ ارڨاز ينمقنن, ذ امژراغلان يميضولن إي ثمورث ينس يرنو ذ اميدي امقران يطفن س تلقي دڨ تڨمات يقنن اغرف ازايري غر أوغرف امالي », غف واكن ايد يورا أوسلواي تبون دڨ ييزن نس.

« ذڨ تڨنيت اكي توقريحت, اذ عزيغ سڨ وول لقاين ثاواشولت ن ومڕحوم ذ واك اغرف امالي اڨماث. اذ تيڕحم يوش, باب ن ثزمرت, يماڨريت ذڨ ثمسونت ينس ثاوسعانت », غف واكن ايد يرنا.

ثامتانت نوسلواي امالي اقبور: إيعزا أوسلواي تبون اغرف امالي
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 13:35     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 12 ن تيكّال   بضو