Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اسنفار ن تمدينت ثاماينوت ن حاسي مسعود يرس داو تماضيرث ن وغليف ن تنزذوغت

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 13:27     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 18 ن تيكّال
اسنفار ن تمدينت ثاماينوت ن حاسي مسعود يرس داو تماضيرث ن وغليف ن تنزذوغت

لژاير ثمناغث – يسعدا أوناباض, اس ن وكراس, دڨ ثمليليث اي يسلوي أونغلاف امنزو عبد العزيز جراد, اسنفار ن تاناضث ثاسلكمانت يرزان اسكي ن ثماضيرث نوسنفار ن ثمصكيوث ن ثمدينت ثاماينوت ن حاسي مسعود سڨ وغليف ن ثژورث غار وغليف ن ثنزذوغت.

اسنفار اكي ن ثاناضث يرزا ذاغ ألوس ن وغور ن وسقامو ن تذبلت ن وودوس د يلهان سوسفرك نوسنفار اكي, غاف واكن ايد ينا ييون ن ولغو ن ييمژلا ن أونغلاف امنزو.

اضريس اكي ذ وين ارا يبدلن يرنو اذ يسمذ ثاناضث ثاسلكمانت ن شتمبڕ ن 2006 ايد يسبضن ثوغذاضين, اسودس ذ وموزل ن ثمدينت ثاماينوت ن حاسي مسعود, يرنو ذ انغلاف ن تنزذوغث ايت يد يسمنذن إي وناباض غف لحساب ن أولغو اكي.

اسنفار ن تمدينت ثاماينوت ن حاسي مسعود يرس داو تماضيرث ن وغليف ن تنزذوغت
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 13:27     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 18 ن تيكّال   بضو