Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاسفرانت نوشڨر ن تمنضاوت: تبون يغراد إي ثفكا ن ييفرانن

  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 19:21     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 44 ن تيكّال
ثاسفرانت نوشڨر ن تمنضاوت: تبون يغراد إي ثفكا ن ييفرانن

لژاير ثمناغث– يزمل أوسلواي ن تڨذوذا, عبد المجيد تبون, اس نوسيناس, تاناضث ثاسلوايانت يرزان ثوبكا ن ثفكا ن ييفرانن اكن اذ تكين دڨ ثسفرانت نوشڨر ن تمنضاوث اي سفران اذ د ييلي اس نوساماس, 1 وامبر 2020, غاف واكن ايد ينا ييون نولغو ن تسلويت ن تڨذوذا.

« سوسناس نوماڨراذ 149 نوساضوف اڨمانان 16-10 ن 2 ذو القعدة 1437 يمصاذان ذ 25 غوشت 2016, يقنن غار أوناڨراو افرانان, اسلواي ن تڨذوذا, ماس عبد المجيد تبون, يزمل, اس نوسيناس 15 شتمبڕ 2020, تاناضث ثاسلوايانت يرزان ثوبكا ن تفكا ثافرانانت إي ثسفرانت غف أوسنفار ن أوشڨر ن تمنضاوت « .

ثاناضث تاسلوايانت تسبضد, سوزراك ن أوماڨراد 14 نوساضوف اكي, « ازمز نوشڨر اسورفان ن ووموغن إيفرانانن إي واس ن 20 شتمبڕ إي ثاليت ن 8 ن ووسان « 

ثاسفرانت نوشڨر ن تمنضاوت: تبون يغراد إي ثفكا ن ييفرانن
  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 19:21     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 44 ن تيكّال   بضو