Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث – ثسدرم ييوث ن تسنسيرث ن ثرذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, اس ن وكراس (لاڕبعا) ذڨ سكيكدة, ييوث ن تكازمات ن ييرماغن ايدڨ لان إيسافارن ذ ييفاريسن نوذاوي, غاف واكن ايدينا, اس ن وكواس (لخميس), ييون ن والغو ن وغليف ن تمحاديث ثاغلناوث.
لژاير ثمناغث - طفنتد ثيضاف ن وافاين ن وهڕان, اس نوسيناس (تلاثا), 101 ن ييكيلوثن ن لكيف يتواسكرن, غاف واكن ايدينا ييون ن والغو ن وغليف ن ثمحاديث ثاغلناوث.
پيكين – مقاوانت لزاير ذ شينوا, اس ن وكراس (لاڕبعا) ذڨ پيكين, اكن اذ دهيينت ثاشراوث ن ييسضرا ايد يلان ذڨ أوكاثار نوغاواس اسمسڨاس ن 2014-2018 ذوهيي نوغاواس اسمسڨاس اماينو إي ثاليث ن 2019-2023
لژاير ثمناغث – سين ن يمستيين ن يلزازن اي ثوبژ, اس نوويناس (لثنيين), ذڨ عين ڨزام, ييوث ن تسنسيرث ن ثرذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, ذڨ واكوذ ايدڨ سين ن ييمستيين ن ثهيوفين اي ثوبژ ثمسثلا ثاغلناوث ذڨ تلمسان, غاف واكن ايدينا ييون ن والغو ن وغليف ن ثمحاديث ثاغلانوث اس نوسيناس (تلاثا).
تبسة – إيحتثد أومارو اماثو ن وسقامو أونيڨ إي ثيموزغا, سي الهاشمي عصاد, اس نويناس (لثنيين), ذڨ تبسة, غاف " تذوليت نوسوڨث ن ووسيسن إي وسماثو ن ييذلس ذ توثلايث ثمازيغث ذڨ واك ثيويلايين ن تمورث".
أنقارة – انغلاف امزوارو احمد أويحي يوض, اس ن لثنيين ذفير ن ييمكلي, غار أنقرة (الترك) اندا ارا يڨنسس اسلواي ن ثڨذوذا, عبد العزيز بوتفليقة, ذڨ ثفوڨلا ن تروسي نوسلواي أتركي, رجپ طيپ أردوغان.
لژاير ثمناغث - اسلواي ن ثڨذوذا, ماس عبد العزيز بوتفليقة, يوزن ييون ن ييزن نوعزي إي ثواشولت نومرحوم أحسن لالماس, إيدڨ د ينا ذاكن, يلا ؤمرحوم ‘’ذ ييون سڨ ثڨجذا, ذ امشيرضار إيد يوفرارن نيڨ اك ويياض ڨ تشيرضارت ذڨ ثازايريث’.
لژاير ثمناغث - اسلواي أفينيزويلي, نيكولاس مادورو موروس, إيڨا اس ن لحد ييون ن وحباس اثويلان ذڨ لزاير.
لژاير ثمناغث – اجينيرال ن ثفكا ن ثرذسا احمد ڨايد صالح, انمازول نونغلاف ن ثمحاديث ثاغلناوث, اغلا ن ييفسيانن ن ثرذسا ثاغلناوث ثاغرفانت اذ يسلوي, ازكا ن لثنيين ذڨ ثمدينت ن لزاير, ثافوڨلا ن ثيكشي ن واراز ن ثرذسا ثاغلناوث ثاغرفانت إي ثصكيوين إيد يوفرارن ذڨ ثغولا ن ثوسنا, إيذلس اك ذ يميدياثن, إيلمند نوسڨاس اكي ن 2018, إيدينا اس ن لحد وغليف ن ثمحاديث ثاغلناوث ذڨ ييون ن والغو.
لژاير ثمناغث – ران ييوث ن تجميلت اس ن سبث ذڨ ثمطلت ن ييماسيحيين ن ديار سعادة (المرادية) ذڨ لزاير, إي ومغراس هنري مايو س ييوث ن ثفوڨلا نوسترحم إيلمند نومولي ويس 56 ن ثمتانت ينس, اس ن 5 يونيو 1956, س ثلدونين ن ييغالن ن تمهرسا.