Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لبليدة- أذكرنت تامديث ن واسا لخميس كوز ن ييمافاڨن إزايرين غر ؤنافاڨ ن بوفاريك أرذسان (لولايث ن لبليدة) شورنت ذ تلايين توشيين ذ تيسناجسانين إي لفايدة ن إيا تيوغين ذڨ ؤدرضق ن ؤسافاڨ بيروت ذي لبنان.
لزاير تامانغت- يشرف ؤيور أزڨاغ أزايري، أسا لخميس، غف تماهيلت ن وازان ن 200 لطنان ن تالالين غر لبنان، اذ تيلي ئيذس تيغلامين ن ؤيور ذيس لمسعفين ذ إموسناون ذڨ ؤسويير ن تيووغا باش أذ عاونن أواناك أيا أوماث، ذ أذ يسورف أنزيون ذ تواغيت أيا ؤدرضق يلان يضران إيضلي تلاثا ذڨ ؤسافاڨ ن بيروت،ماني يجد س ؤغلا نس أطاس ن تمتانين ذ يمجراح.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنمهال أماتو ن تودسا ن لارشيف أغلناو ذ ييمضبر ن ؤسلواي ن تاڨذوذا يتواكلفن س لارشيف أغلناو ذ ؤكارام ن ؤمولي، عبد الحفيظ شيخي أسا لخميس بلي لزاير ثتراجا ماتا إقصدن إفرانسين س ؤسرسي ن ن يامين بن ستورا باش أذ يخذ مغف ؤكارام ؤمولي ئيذ لزاير ذ يحرص بلي توثلايث غف تيراوث ؤشريكث إي ومزروي جار ن سنت تمورا أيا "ؤثخنسش يرني ؤر يتيليش".
لزاير تاماغنت- يومر ؤسلواي ن تاڨذوذا ماس عبد المجيد تبون، غف تيارا ن توثلايث وساوال أسا لاربعا ئيذ ن ؤماس أسلواي ميشال عون، باش أذ ؤوشن تالالين س تغاولا إي وغرف ذ واڨذوذ ألبناني أكنيو، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن تسلويت ن تاڨذوذا.
لزاير تامانغت- يسلوي ؤنغلاف أمزوارو ماس عبد العزيز جراد أست لاربعا ذي لزاير تامانغت ثامليليث يينغلافن يقن غر تمسالت ؤناذي ن وامك أذ عوضن إيا ينضورن سي لعوافي ن لغوابي، اكذ تغاوسيوين أنسرس باش أنبد زاث ن لعوافي أيا يلان طفن أطاس ن تمناضين ذڨ اغلان نغ.
لزاير تامانغت- يوزن ؤسلواي ن تاڨذوذا ماس عبد المجيد تبون تابرات ؤثضامن ذ ؤعزي إي وسلواي ن تاڨذوذا وثماثنغ لبنان، ميشال عون، غف تيارا ؤدرضق أمقران إيضران تامديث ن إضلي تلاثا ذڨ ؤسافاڨ ن بيروت، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن تسلويت ن تاڨذوذا.
لزاير تامانغت- يسغرت وغليف ن تغاوسيوين ن برا، أسا لاربعا بلي ؤغينت نيغ جرحن سن يغرمان إزايرين (02) س لجروح ذيمزيانن، غف تيارا ؤدرضق يضرتن إيضلي تلاثا ذڨ ؤسافاڨ ن بيروت (لبنان)، ثوكذد بلي "غر يمير حد لايبلغانغد بلي يلا أكذ ؤغاريم أزايري ييشت ذي سبيطارات ن بيروت".
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف أمزوارو، عبد العزيز جراد أسا تلاثا سي لزاير تامانغت غف تضوليت ولزام ن ؤلتازم إياي تزالان س يسكيرن وحراز مڨال ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، زاث ن ماذ رزمن لجوامع ذڨ ؤسان ئيد يڨورن.
لزاير تامانغت- يشرف ؤجينيرال السعيد شنڨريحة، أسلواي ن لاركان م تراذسا تاغلناوت أغرفانت، أسا تلاثا س ييسم ؤسلواي ن تاڨذوذاأ أغلا أنيجي ن يغالن إمسلحن، أنغلاف ن تراذسا تاغلناوت، غف ؤنصب ن لعميد نزرالدين قزاسمية ذ أغلا أثرار ن دؤك أغلناو، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن وغليف ن تمحاديت تاغلناوت.
لزاير تامانغت- يسرس ؤسلواي ن تاڨذوذا ماس عبد المجيد تبون أغلا أنيجي ن ييغالن إمسلحن أنغلاف ن تمحاديت تاغلناوت، لعميد نزرالدين قواسمية، ذ أغلا ن درك أغلناو ذڨ مكان ن لواء عبد الرحمن عرعار يلان سرسنث غر تقاعد، واي غف لحساب ن ولغو ن تسوليت ن تاڨذوذا.