Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جراد: "لزاير تاثرارت ذ لزاير ن لغروز"

الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 20:40
تباثنت- إوكذد ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد أسا لاربعا سي تويلايت ن تباثنت بلي "لزاير تاثرارت نتث ذ لزاير لغروز" ذ بلي اواناك إعول فلاس ذي تنكري نتمورثأمك لان تمثالن 80 غف تميضي سڨ ؤكتامور ن يمزداغن ذي لزاير.
باتنة- إوكذد ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد أسا لاربعا سي تباثنت غف تضوليت اذتيلي تسداويت ذ "تانيجيت" ذي تلغوت ن تاسناتويلين تيثرارينذ تومضينت تيغيسيت تامڨورانت ذ تذامسا توسنانت.
لزاير تامانغت- يوزن ؤسلواي نتڨذوذا ماس عبد المجيد تبون، تابرات ؤعزي إي يمضبر نس عبد الحفيظ علاهم، ذ آوك نتواشولت نس غف تمتانت نؤماس، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أسا لاربعا ذڨ ؤلغو ن تسلويت.
لژاير ثمناغث - اسلواي ن ثڨذوذا, ماس عبد المجيد تبون يوزن ييون ن ييزن نوعزي إي وسمثار ينس, ماس عبد الحفيظ علاهم, اك ذ يينسغوما ن ثواشولت ينس, سڨ يموث ڨماس, إيد ينان, اس ن وكراس (لاربعا), ييون ن ولغو ن ثسلويث ن ثڨذوذا.

ثاباتنت: جراد إيشارد ثوقلا ثاغوربيزث إي 2020-2021

الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 16:32
 ثباتنت – إيشارد أونغلاف امنزو, عبد العزيز جراد, اس ن وكراس, دڨ ثزوارا ن ثرزي ينس نوماهيل ذوسواض غف تويلايت ن ثباتنت, ثوقلا ثاغوربيزت ن 2020-2021 سڨ أوغرباز امنزو ن عبد الرحمان لخضاري, دڨ ييغفدڨ ن تويلايت اكي.
لزاير- تاسفرانت تاغرفانت غفؤسنفار ؤشڨر ن تمنضاوت يلان ذڨ ؤمنزو ومبرئ يد يوسين، "ذامشوار أخاتار" ذ "لفرصث ن تيذت" أغنيجن انرزم "إيمال أثرار" باش أنسرس لساس أڨجدان إي ؤسمضرن نتنكري إي نسارام ذڨ ؤكاتار ن بلني نلزاير تاثرارات، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أسا ذڨ واتاس ن تيسغرا ن واس ويس 14 ذي لحملث يقنن غر تسفرانت.
لژاير ثمناغث – ثاسنفالت ثاغرفانت إيد يتدون, ارا د يضرون غف أوسنوي ن ثمنضاوت, ذ ييون ن "أومشواڕ اخاثار" دڨ أوبريذ ن لبني ن لزاير ثاماينوت اك ذ تنفليت ثانمتيث ثاذامسانت, ذ يسوان إي واكن اذ تنيد نسضرو "يسفك" اذ تيلي ثلويث اك ذ وركاذ, إيد ينا اس نوسيناس (تلاثا) دڨ بشار أوجينيرال ن تفكا ن ثرذسا سعد شنڨريحة, اغلا ن ييفسيانن ن ثرذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, إيد ينا ييون ن ولغو ن وغليف ن ثمحاديث تاغلناوت.
لژاير ثمناغث - أوڨار ن 5 إيمليان ن ييبولماذ يتواسيڨزن دڨ أوسوير امزوارو اذ كشمن, اس ن وكراس (لاربعا) س اغرباز دڨ واكال اك ن ثمورث, زرعن دڨ ووڨار ن 19.000 ن تمصوكين تيسڨمانين, دڨ ثوثيلين ثيداوسانين ثيفغنامين, غف سبا ن وزوزر يوزار واطان ن ونفافاذ بو ثسمرث.
مستغانم- إوكذد ؤسلواي ن تڨذوذا ماس عبد المجيد تبون، أسا لثنين، بلي أسنفار ؤشڨر ن تمنضاوت يلان أذ يتواعرض غف تسفرانت ذڨ ؤمنزو ن ونبر ئيد يوسين، إسوي نس ذ أسرسي ن وازالن إذلسانن ن لزاير ذ ؤسدرن تبرات ن شهداء ذ ؤواناك يقنن غر تغذمت ذ ؤساضوف يلان لاغان فلاس ذڨ ؤموسو أغرفان أمبارك.
لژاير ثمناغث - ثاغامسا ثاغلناوث ثوغالد س ثهري, دڨ تژريڨث ينس نوويناس (لثنيين), غف ييمسلاين إيد ينا ؤجينيرال ن ثفكا ن ثرذسا, اغلا ن ييفسيانن ن ثرذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, سعد شنڨريحة, إي يغذبان, اس نوساماس (لحد) مي يرزا غور ثمنغاسث, غف ثيخوثرث ن ثسفرانت غاف ؤشڨر ن ثمنضاوث ارا د يضرون اس ن 1 وامبر إيد يتدون.