Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- تتس لزاير ألاغي ن ؤنماهال نس ذي باريس باش أذم شاورن، غف تيارا ن ولالف ن تيريوا إنڨذوذين إفرانسيسين إي ييهيلن ثتهاجم ذيس اغرف ذ واڨذوذ أزايري ذ تيذوسا نس، أم تراذسا اغلناوتاغرفانت، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ييوزلا إوردانين.
لزاير تامانغت- ثجا ثسقيقيث ؤفثراو غف ؤموسو يلان ثلفاسد قلي ن تيريوا إفرانسيين إناڨذوذين إيض ن ييضلي تلاثا لموجث تامقرانت ن ؤرفو ذ ؤسنكر سغر ييزايرين ذڨ تيسطوا إنميتيين، أكذ ييناذين ذ ووذماون ذڨ حريش ن تغامسا يلان ناند غف راي نسن بلي لحملث أم وذرار يلان ينبضو و يورود اغرضا.
لزاير ثمناغث- اداذ ن يماسذورن نيميدياثن غار ثغوالت ثاناڨذوذانت ذ « ازرف غار أومژلو اناڨذوذان », إيدينا اس ن تلاثا أونغلاف ن تغوالت, اموثلاي نوناباض, ماس عمار بلحيمر.
لژاير ثمناغث – إيوها ؤسلواي ن تڨدودا, ماس عبد المجيد تبون, اس نوسيضياس ثامديث, ييون ن ييزن إي وغلان إيلمند ن لعيد امژيان, ذ وين ايدڨ اي إيهنا لعيد إي وغرف ازايري يرنو يولس إيوكذد ذاكن احراز ن تذاوسا نوغرمان ذ « نتا اي ذ اغبل اي يزوارن, انشت يبغو يسقاميتيد وايا إي وڨروج اناڨذوذ « .
لزاير تامانغت- أد يوش نيغ أد ييني ؤسلواي ن تڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون، ثامديث ن واسا سبث غف لجواهي ن ساعث تسعة ن ييض، أوال ذ تبرا تغف لمناسبث ن تماسيت ن لعيذ أمزيان أمبارك.
لزاير تامانغت- تناد تسميلت أغلناوتؤقارع ن يور ذ واكوذن ن شريعث، ماني يمليلين إضلي لجمعة تامديث ذي تخامث ن لامام ذي لزاير تامانغت، بلي لعيذ أمزيان أمبارك ذي لزاير أذي يلي س واس ن لحد، واي غف شبث ن ؤيور ن شوال ن ؤسڨاس 1441 س لهجرث يلان ؤر يثبيثش بلي هنانث، ذي أكذ ومكان ذ تمناضت ن وغلان نغ.
لزاير تامانغت- تسڨوشل تامهلا تاماتوت ن ؤسخذم أڨذاذوانت ذ ؤسڨم ن تذبلت، أسا لخميس ذڨ ولغو نس، إواكوذن ؤماهيل ذي لفترت ن زاث ن لعيذ أمزيان أمبارك غر واس ن 29 مايو يتازالن، ئيذ ؤسرسي ن ثيط غر ييسكيرن ن ييميرا ن لحجر ن ثدارث س سبث ن ؤزوزر ذ ؤليق ن ؤنفافاد بوقاشوش.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تذاوسا ذ ييمزداغ ذ ؤسڨم ن سبيطاراث عبد الرحمن بوزيد أسا لخميس ذي لزاير تامانغت، بلي أسيفسس ن ييضبيرن ذ ييسكيرن ن لحجر أذاوسان يلان توساوان غر توكسي ذ ؤحارب ن وزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش أثرار، تقن غر ؤثحسن ن تمسالت أذاوسانت ن ؤنفافاد أيا، ويسغرت ؤنغلاف ذي لمواج ن تريا تيس كراض ن راديو أغلناو يقار " ألدا تثحسن أد يهوا ومضان ن ييموضان ذ تمتانين س سبث ن بوقاشوش أثرار، اكذ ألدا أد يهوا ومضان ألد أذ ييلي غرنغ تيذت بلي ؤلاش ن ؤزوزر ذ ؤليق يسقلاقن، ذين نزمر أنوثلا غف ييسكيرن ن توكسي ذ ورفاذ ن لحجر أذاوسان".
لزاير تامانغت- يسثرر أسا لخميس ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد أوكذ نس بلي أذ حبسن أموسو ن يبريذن غر جميع ن تكروسين أم ييموطون ذڨ سن ن ووسان ن لعيذ أكذ برا ؤلا برا ن واكوذ ن لحجر، واي غف تواعيث ن ييسوترن ن ؤسفرز غف ييضبيرن ذ ييسكيرن سڨ وحراز ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقشوش، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ييمزلا ن ؤنغلاف أمزوارو.
لزاير ثمناغث- اناباض يغثس اذ ير ث “أوحثيم” ثيملسيوث ن تكمامين دڨ إيموكان إيناڨذوذن سڨ واس امنزو ن لعيد امزيان, اكن اذ سحبسن ازراع ن ونفافاذ بوقاشوش (كوفيد-19) إيلمن ن تاليث اكي نونجموع ذ تيكلي ن مدن.