Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

آس ؤنكشوم أغوربيز ورعاذ ؤر إبانش ذ نتمشاور ئيذ ن يشريكن إنميتين غر ؤسبغس نس

الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020 - 19:27
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ؤسڨمي أغلناو محمد واجعوط أسا لحد سي لزاير تامانغت، بلي آذاف نيغ انكشوم أغوربيز ن ؤسڨاس 2020-2012، ورعاذ ؤر إبانش واس نس، ذ بلي أڨزوم نس آس لإتمشاوار ئيذ ن يشريكن إنميتين غف وامك أذ…

أدغار: أوكذ غف تضوليت ؤسرسي ن يسنديهن ذ لوصاياث ذي تلغوت يققن غر ءسودس ذ ؤسوجذ

الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020 - 19:25
لزاير تامانغت- إوكذد ؤذابو أغلناو إمزيرڨ ن تفرانين أسا سبث ذڨ ؤكاتار ؤسوجذ ن ييكارامن ودغار غف ؤسنفار ؤشڨر ن تمنضاوت، غف ولزام ؤسرسي أمقران ذ ؤحبر ن يسنديهن ذ لوصاياث ئيد يكان سغرس ذي تلغوت ؤسودس ذ ؤسوجذ.

اسكورز ن ييمنديين: حمداني إيڨرد ثيغري إي ثوكسا ن واك أونجوڨن إيذريمانن

الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020 - 17:46
لژاير ثمناغث – إيڨرد ثيغري أونغلاف ن تكرازث, عبد الحميد حمداني, إي ثبانكا ن ثكرازث ذ وسنڨمو اومازير اكن اذ تكس اك أونڨن إيذريمانن اي يرسن ذڨ أوبريذ نوسفثي ذڨ أوسكورز ن ييمنديين, لاذغا أوڨورن إيدبلانن, غاف واكن ايد ينا ييون ن أولغو ن أوغليف.

أغلا ؤموسو "م5" محمود ديكو يسنمر إسڨديرن ن لزاير إي ؤفرو ن تزغنت ن مالي

السبت 26 أيلول/سبتمبر 2020 - 19:59
لزاير تامانغت- يسنمر ؤسلواي ن "ؤموسو م5" لامام محمود ديكو أسا سبث، إسڨديرن ذ لجهوذ ن لزاير ذڨ ؤفرو ن تزغنت اماليث، ماني إوكذد بلي اول ذ تبديث ن لزاير "يلها" سي تازوارا ن تزغنت ذي تمورث نس.

أحبر ن تنزدوغين أنادالين ذ ؤرافق ن لمبادراث ن تيذوكليوين

السبت 26 أيلول/سبتمبر 2020 - 20:01
أدرار- إوكذد ؤنغلاف ن لغروز ذ ودال ماس علي خالدي، أسا سبث سي تغيوانت ن رڨان (150 كلم غر أنزلو ن أدرار) غف تضوليت ؤحبر ن تنزدوغين أنادلين ذ ؤرافق ن لمبادراث ن تيذوكليوين.

أغليف ن يذلس: تنكري ن تافاسكا "ؤنكشوم أذليان"

الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020 - 19:31
لزاير تامانغت- تبد تنغلافت ن يذلس مليكة بن دودة تامديث ن يضلي سبث ذي لزاير تامانغت غف تنكري ن تفسكا "ؤنكشوم اذلسان" يلان يقن تغولت ن ؤمزڨون ذ تيزوري ذ تموسيقث ذ رقص ذ تنفوست غر تمرنيت ن تيمليين ن تاكلسا.

زغماتي: لعصاباث ن يڨمامن أغلا ن وافلو ؤذيش ن لامان

الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2020 - 20:36
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تغذمت بلقاسم زغماتي، أسا تلاثا سي لزاير تامانغت، بلي أسنفار ؤساضوف يقنن غر وحراز سڨ لعصاباث ن يڨمامن ذ توكسي نسن، إسوي نس ذ أسرسي ؤكاتار ؤشرع باش أنحرز تيمتي سڨ تمسالت ايا أيا يلان تجا لامان ذ تغليست ؤلاش، غف وسوير ن…

تمريث ذڨ تغردايث: أنضوري ذامقران ن وڨزوم زاث ؤوزور ن ؤنافافاد بوقاشوش

الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020 - 19:30
تغردايث- ينضور وڨزوم نتمريث يلان يتواسن ذ أڨجدان إي تاذمسا ن تويلايت ن تغردايت غف يديس ن لحرف ؤفوس، امك إي لانت ذ غبالو ن ؤسيذف ن يذريمن ذي مقرانن، واي غف سبث ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، غف لحساب لحساب ن يماهالن ئخدمن ذڨ اڨزوم أيا.

أضان ؤقجون: أسكلس ن 900 ن تيجرا ن ييموضان ذ 15 ن تجرا ن تمتانين ذڨ ؤسڨاس 2019

الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020 - 19:28
لزاير تامانغت- تسكلس لزاير 900 ن تجرا ن وضان ؤقجون (أغرزول) لانت ذ سبث ن تمتانت ن 15 ن يمذانن سيسن إمزيانن ؤر وضنش 14 ن يسڨاسن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد وكذ أسا وا يتواكلفن س توكسي ن واضان ئيد يكان يغر إغرسيون، اذكتور علي طراد ذڨ وغليف ن تاذوسا ذ…