Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تاسمكتايت

اس ويس سين ن ثحملا: إيمازوارن ذوفعن غاف وفران إيللي نوغرمان

الثلاثاء 19 تشرين2/نوفمبر 2019 - 11:12
لژاير ثمناغث – ذڨ واس ويس سين ن ثحملا ثافرانانت, دوفعن ييمازوارن, اس نوويناس (لثنيين), غاف أومنزاي وفران إيللي نوغرمان ذ وقادر ن ثموغلي ن واك إيمدانن, اما ذ ويذ يلان ذ ثفرانين, اما ذ ويذ يلان مڨال أوسودس نسنت…

ژيتوني يڨرد ثيغري إي ثمسثللت, ثاذوكلي ذ ثكديث إي ييزن ن ييمغروسن

الثلاثاء 19 تشرين2/نوفمبر 2019 - 11:14
سيدي بلعباس – يڨرد ثيغري أونغلاف ن يمجاهدن, طيب زيتوني, اس نويناس (لثنيين), ذڨ سيدي بلعباس, إي وغرف اكن اذ يقم يمسثلل, اذ يقيم يدوكل يرنو ذ امكذي إي ييزن ن ييمغروسن, ام واكن ارا يكمل اكالا ن ثمصكيوث ن لزاير س ثسناڨت ذ ييسوريفن إيوزنن.

اسقامو ن وغلان: لوكال إيقدمد اساضوف ن ثذريمت ن 2020 إي ثسميلت ن ييوژلا إيذامسانن

الثلاثاء 19 تشرين2/نوفمبر 2019 - 11:17
لژاير ثمناغث – إيقدمد أونغلاف ن ثذريمت, محمد لوكال, اس نوويناس (لثنيين), اسنفار نوساضوف ن ثذريمت ن 2020, إي ثسميلت ن ييوژلا إيذامسانن ذ ييذريمانن ن وسقامو ن وغلان, ذڨ ييوث ن ثمليليث اي يسلوي عبد الكريم مباركية, انمازول نوسلواي ن ثسميلت اكي, س وحضاڕ نونغلاف ن واساغن ذ ومني, فتحي خويل.

مينورسو " سيمال لا ثتقال ذ ثوغذاضث نوسجهد ن وداڨ امڕوكي"

الثلاثاء 19 تشرين2/نوفمبر 2019 - 13:05
پاريس – ثوغذاضث ن ييغلانن يدوكلن إي وسودس ن ثسفرانت ذڨ ثنيري ثوثريمت (مينورسو), اي يتوافرقن ذڨ ثنيري ثوثريمت سڨ 1991, أور لا د ثلهي ارا س ثوغذاضث ينس ثاڨجذانت, ام واكن سيمال لا ثتقال ذ ثوغذاضث نوسجهد ن ووداڨ امڕوكي ذڨ أوڨلوي أونيري, غاف واكن إيد ينا…

اعدي غار ثقبوشث ن ثفريقث ن 2021: إيزايريين اذ دون اكن اذ داوين ربح سڨ بوتسوانا

الإثنين 18 تشرين2/نوفمبر 2019 - 11:56
لژاير ثمناغث – ذفير ما ثرنا لزاير, ذڨ أوكاثار نوعدي غار ثقبوشث ن ثفريقث ن 2021, ژامبيا ذڨ واكال ينس س 5 غر 0, ثاغلامت ثاغلناوث اذ ثرنو اذ ثورار, اس نويناس (لثنيين), مڨال بوتسوانا ذڨ ڨابورون (غاف ثيس 08:00 س واكوذ ن لزاير) اكن اذ ثرنو ثافنات نس…

أسيسن ن وذليس "أحسن لالماس، أماي"، إي وحراز ن تكاتوت ن تشيرضارت تازايريت

الإثنين 18 تشرين2/نوفمبر 2019 - 15:18
لزاير تامانغت- أزراڨ ن وذليس "احسن لالماس أماي" ذ اتكي ذڨ وحراز أكذ تيرا ن تكاتوت ن تشيرضارت تازايريت، س ؤدرر ن توذرت أكذ تيكلي ئيد يوي وڨراغلان ن تغلامت أقبور ن لغروز ن بلوزداد ذڨ ييسڨاسن ن 1960 أكذ ن ييسڨاسن ن 1970، امرحوم أحسن لالماس، ئيد ينا…

إيزرفان ن وڨروذ: امسازوار اغلناو إيلفايذا ن ييبالموذن سڨ واس نوسيناس

الثلاثاء 19 تشرين2/نوفمبر 2019 - 13:06
لژاير ثمناغث – ثناد ثنسميڨالت ثاغلناوث نومسثن ن ثڨرذا, مريم شرفي, اس نوويناس (لثنيين) ذڨ لزاير ثمناغث, ذاكن اذ د شيرن, اس نوسيناس (تلاثا), امسازوار اغلناو إيلفايذا ن ييبالموذن ن ثالوسث ثامنزوث ذ ثلماسث نوسڨمي غاف أوسنثل ن ييزرفان ن وڨروذ.

كفو ن ؤسنفار ن ييزيريڨ ن تماشينت مشرية لبيض قبل تاڨارا ن ؤسڨاس ن 2020

الإثنين 18 تشرين2/نوفمبر 2019 - 16:17
نعامة- انغلاف ن ييموهال ئناڨذوذن اكد ؤمسني، مصطفى كورابة ئحتن، أس ن ؤسماس (لحد) ذڨ ؤڨزدو ن نعامة، غف كفو ن ؤسنفار ن ييزيريڨ ن تماشينت مشرية-لبيض داكن أد تبذو تيدين تماشينت قبل ن ؤسڨاس ن 2020.

تاڨمي ن وسوير اكاديمان يرزان تازورت: لزاير ذ تامزواروت ذڨ تفريقت

الثلاثاء 12 تشرين2/نوفمبر 2019 - 18:00
وهران- تاڨمي تاكاديمانت يرزان تازورت يموننت "ذڨ ؤمضيق امزوراو غف تسكالا ن ؤمنزاو أفريق"، ئيد ينا، أس ن ؤيناس (لثنين) ذڨ وهران، ؤنماهال امتو ن تدمي توسنانت أكذ ؤسنفتي أسناتويلان، حفيظ اوراغ ذڨ ييون ن ؤمييڨر أڨراغلان يرزان تازورت ئيد يتوغلان.