Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثيمليليت أوبيك-وار أوبيك : ضمانا ن تڨنيت إيواتان إي وسدوقس نولزوز

الأربعاء 08 نيسان/أبريل 2020 - 23:04
لزاير ثمناغت- ثيمليليث ن ثمورا يزنوزون اپيترول أك ذ تمورا ن وار أوبيك, ار اذ ييلين اس ن لخميس سوساراڨ ن تزراويت يسفك اد تدمن تاڨنوت إيواثان إي وسدوقس ن ولزوز نوپيترول, إيد ينا اس ن لاربعا دڨ لزاير أونغلاف ن…

كورونا: أحدد ن ييساراڨن ؤمهيل ذي تنذبالين إناڨذوذين ذي لولايات يلان ذيسنت لحجر أمزيان

الثلاثاء 07 نيسان/أبريل 2020 - 20:31
لزاير تامانغت- ثحدد تنمهلت أماتوت ن ؤسخذم أڨذوذان ذؤسڨم أنذبال، ييساراڨن ؤماهيل إي ييخدامن ن تنذبالي إماتوثين سي ساعث ن ثمنية تانزيات غر ثيسناث ن تمديت، واي يوذف ذڨ لفترت سي 5 غر 19 برير يتازالن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن لمديرية أيا.

أغليف ن تنزوزت يغتس أحباس ن ؤزنزي ن وارن إي ييغرمان

الثلاثاء 07 نيسان/أبريل 2020 - 20:33
لزاير تامانغت- سغتس وغليف ن تنزوزت أحباس ن ييماهيلن ن ؤزنزي لمباشر ن وارن سي لوحداث ن ؤحول إي ييغرمان،واي غر ؤسرسي ن ييسكيرن إذاوسانن ذ وحراز سلان يسرسيهنؤنغلاف أمزوارو ماس عبد العزيز جراد، غروحراز سڨ وزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن سغر توسودت أيا.

أسفري غف ووڨور ن تونضيلين إيلمند ن ؤزكا إشبحن ؤڨار

الأحد 05 نيسان/أبريل 2020 - 19:38
لزاير تامانغت- يسفوڨل ؤماضال أس ن ؤسيضياس، "أس أڨراغلان ن ؤسفري غف ووڨور ن تونضيلين" يرنو يلاد وايا ذ تاڨنيت إي والوس ن ؤوكذ غفت وكسا ن تونضيلين ذ ؤسيوض غر ؤماضال أيذڨ ؤر تيلين أرا ييسڨولفا أيا ن تمتانت، لادغا أيمي أرا أسا، مازال لانت تونضيلين يتڨزن…

أنفافاد بوقاشوش: يكس ؤنغلاف ن وادال أغبل إي يينادالن

الأحد 05 نيسان/أبريل 2020 - 19:35
لزاير تامانغت- ذڨ ييوث ن تزراويت أيد يسرس ؤنغلاف ن تيلومزا ذ وادال، سيدي علي خالدي، أس ن وكواس ذڨ ؤسبتر نص ؤنصيب ن فيس بوك، يساولد غف تمسالت ن ؤسلغمو ن يينادالن إي ييسيهارن إڨراغلانن ذڨ تاليت أيا ن ؤسكمن.

أسفوڨل ن ؤمولي ن تمغيوانت ن مولود فرعون يتواخر غر 16 برير

الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020 - 18:36
تيزي وزو- أك تيديانين ن ؤسفوڨل ن ؤملي ويس 58 ن تمنغيوت ن ؤمارو مولود فرعون أي سفران أذ إلينت ذڨ ييغرم أيذڨ ذ ييلول، تيزي هيبل، ذڨ ؤنزلو ن تيزي وزو، أرما ذ اس ن 16 برير إي ؤحزب إي وزراع ن تكاغرفت ن ؤنفافاد بو قاشوش، غف واكن أيد تنا تيذوكلا ن "مولود…

أنفافاد بوقاشوش: أسرسي ن كراض ن ييلماسن ئييض غر لحجر ن يمذانن يلان ؤر سعينش ثيدار

الأحد 05 نيسان/أبريل 2020 - 19:46
لزاير تامانغت- تكشفد تنغلافت ن تضامن ذ تواشولت ذ تغاوسيوين ن تمطوث ماسة كوثر كريكو أسا لحد ذي لزاير تامانغت، بلي رزمن ؤسرسن كراض (03) ن ييلماسن ئييض باش أذ سنيجون يوذان يلان ؤر سعينش ثيدار نيغ ماني أذ ولان، باش أثنسرسن غر لحجر ذفير ما اهنسارن ذڨ…

أسضرو ن "ؤمزرار" د أرموذ ديتالين ذڨ ورماس ؤمضين

الإثنين 09 آذار/مارس 2020 - 17:49
تيزي وزو- أسادرو ن "ؤمزرار"، أي تڨن لادغا ييلمزين، ذ أرموذ د يتالين ذڨ ونرار ؤرماس ؤمضين، غف واكن أيد ومذن، أس ن ؤساماس ذڨ تيزي وزو، ييندراون ذڨ ييوث ن تدابوت توبرينت غف "ورماس أسذنان".

كوفيد -19: أوعيت ن ييموضان س كورنا ذ إيا يقنن غرس غر ئيسنسيون

الأحد 05 نيسان/أبريل 2020 - 19:44
لزاير تامانغت- يكشفد ؤنغلاف ن تذاوسا ذ ؤسڨم ن سبيطارات أبروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد أسا لاحد ذي لزاير غر توغيت ذ ؤسرسي ن ييموضان س وضاضن ن بوقاشوش كورناذ يقنن غر واضان أيا غر لفنادق نيغ ئيسنسيون، واي ماناك ذ يشورن سبيطارت يلان تواكفلن س لحالات ن…