Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تاسمكتايت
اڨمار ذڨ ثنيري ثوثريمت: ثاسميلت ن تمسثللت ذ وغرف اونيري يومار س ثڨرايث نوبوڨاطو         اڨمار ذڨ ثنيري ثوثريمت: ثاسميلت ن تمسثللت ذ وغرف اونيري يومار س ثڨرايث نوبوڨاطو             اڨمار ذڨ ثنيري ثوثريمت: ثاسميلت ن تمسثللت ذ وغرف اونيري يومار س ثڨرايث نوبوڨاطو

يسمثر ماس بوتفليقة ييوث ن تيكلي ثافرنانت ثاذامسانت نونطاڨ

سّبت 24 فورار 2018 - 13:16
لژاير ثمناغث – اسلواي ن تڨذوذا, عبد العزيز بوتفليقة, يغراد اس ن سعد اك ذ اذ تيلي ‘’ييوث ن ثيكلي ثافرنانت ثاذامسانت نونطاڨ’ اكن اذ نسثرر ثامڨوري ثاديڨانت اك ذوسجهد ن تڕميسين ثيناڨذوذين اك ذ توسليڨين.

اسڨمي: يمڨاراذ وضفار نوسوندذ سڨ ومكان غر وايض

لاربعا 21 فورار 2018 - 13:28
لژاير ثمناغث – يمڨارذ وكثامور ن وضفار نوسوندد أومي دغران 5 ن ينمولا نوسڨمي, اس ن تلاثا, سڨ أوغرباز غار وايض ذڨ واكال اغلناو.

أوڨار ن 2 ن ييمليارن ن ييدولارن ن تيجاو ن تكروسين اك ذ CKD/SKD ذڨ ؤسڨاس ن 2017

لحد 18 فورار 2018 - 16:34
لژاير ثمناغث – ثافاثورث ن تيجاو ن تكروسين يكفان (اك ثاڨايين) اك ذ تلكنسييين CKD/SKD يرزان ثامڨوري نوسمدي ن تكروسين ينرنا غار 2,13 ن ييمليارن ن ييدولارن ذڨ أوسڨاس ن 2017 مڨال ن 2,12 ن ييمليارن ن ييدولارن ذڨ ؤسڨاس ن 2016, إيزدنان إي ثنڨا ن ثلغوثين ن لزاير سڨ ثزڨارث.

فلسطين: يوڨي عباس ثابذاماسث ثاماريكانيث يرنو يسوثر اساراڨ ن ثالويث إي ثلماسث ن 2018

لاربعا 21 فورار 2018 - 12:48
نيويورك (ثودسا ن يغلانن يدوكلن) – يسوثر أوسلواي افلسطيني, محمود عباس, اس ن تلاثا ذڨ نيويورك, اسودس نوساراڨ اڨراغلان ن تالويث ذڨ وڨموض الماس ذڨ ثلماسث نوسڨاس اكي, يرنو يڨرد ثيغري إيوسبدذ ن تاويل اڨديس ارا د ييلين ذڨ ومكان ن تبذاماسث ثاماريكانيث.

أبادمينتون: لزاير ثربح ثالغوغا ن تفريقث

لتنيين 19 فورار 2018 - 13:25
لژاير ثمناغث – ثربح ثغلامت ثاغلناوث ثازايريث نوبادمينتون ثالغوغا ن تفريقث ذڨ أوستف اماثو (اثراسان) س 4 ن تزالغيوين (سناث ن وورغ, ييوث ن وژرف ذ ييوث ن وبڕونز) ذڨ ثاڨارا ن تالغوغا اكي اس ن لحد ثامديث, ذڨ ثزغا ن حرشة-حسان (لزاير ثمناغث).

مستغانم ثمناغث نومزڨون 2017 : ألداي ن ييمالاس اذلسان ن بڨايث

لتنيين 19 فورار 2018 - 16:36
مستغانم – إيمالاس اذلسان نومزڨون ن تويلايت ن بڨايث يلدي اس ن لحد ذڨ أومزڨو امناضان "جيلالي بن عبد الحليم" ن مستغانم, ثمناغث نومزڨون 2017’.

إيسهوا ن وبريذ : موثن 16 ن ييمدانن أك ذ 965 نيضن ذ يمجراح ذڨ ييون ن ييمالاس (امسثن اغاريم)

تلاتا 20 فورار 2018 - 14:36
لژاير ثمناغث- موثن 16 ن ييمدانن اك ذ 965 نيضن ذيمجراح ذڨ 835 ن ييسهوا ن وبريذ إيد يضرا سڨ ڨار واس ن 1 غر 17 فورار ذڨ دقس ن واغيرن (ثيويلايين) ن تمورث, إيدينا اس ن تلاثا ؤمسثن اغاريم ذڨ ييون ن والغو.

ثاغرذايث: امولي ويس 50 ن تمغرا ثاغلناوث ن تڕاكنا ڨار 17 ذ 2 مغرس (ثاويلايت)

تلاتا 20 فورار 2018 - 16:16
ثاغرذايث – دثيلي ثژريڨث ثيس 50 ن تمغرا ثاغلناوث ن ثاڕاكنا ڨار 17 ذ 2 مغرس ذڨ ثغرذايث (60 ن ييكيلوميترن ذڨ ونژول ن لزاير ثمناغث), غف واكن ايدنان إيمژلا ن تويلايت إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير.

أميهي ن ييژم ن ييڨوما غف تداوسا ن ومدان (ثازراوث)

تلاتا 20 فورار 2018 - 15:07
واشنطن - ثيسيث ن ييژم ن ييڨوما يزمر اذ يڨلو س واين ن ديري أوعبوض اك ذ ييژرمان, إيدينا ؤناڨماي نوسودو " Lewis-Sigler Institute of Integrative Genomics" ذڨ أووانك ن نيوجيرزي ذڨ إيووناك يدوكلن.