Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رفو ذامقران ذي لزاير ماني ئيد لفن إي ثاسفيفيت غف ؤموسو سغر قلي ن تيريوا إفرانسيين إنڨاذوذين

الأربعاء 27 أيار 2020 - 20:22
لزاير تامانغت- ثجا ثسقيقيث ؤفثراو غف ؤموسو يلان ثلفاسد قلي ن تيريوا إفرانسيين إناڨذوذين إيض ن ييضلي تلاثا لموجث تامقرانت ن ؤرفو ذ ؤسنكر سغر ييزايرين ذڨ تيسطوا إنميتيين، أكذ ييناذين ذ ووذماون ذڨ حريش ن تغامسا…

لعيذ أمزيان: أسلواي ن تاڨذوذا أذي يني أوال إي ثاومات تامديث ن واسا سبث

السبت 23 أيار 2020 - 20:08
لزاير تامانغت- أد يوش نيغ أد ييني ؤسلواي ن تڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون، ثامديث ن واسا سبث غف لجواهي ن ساعث تسعة ن ييض، أوال ذ تبرا تغف لمناسبث ن تماسيت ن لعيذ أمزيان أمبارك.

أسقامو أغرفان أغلناو: أذ بذون ذڨ ؤسقرذش ن ؤسنفار ؤساضوف ن توذريمت 2020 أس ن تلاثا

السبت 23 أيار 2020 - 19:52
لزاير تامانغت- أذ بذون ييمازانن ؤسقامو أغرفان أغلناو ذڨ ؤسقرذش ؤسنفار ؤساضوف ن توذريمت إي وسڨاس ن 2020، أس ن تلاثا ئيد يوسين، ماني أذي يلي ودغر غف وضريس أس ن لحد 31 مايو يتازالن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ؤسقامو أسا سبث.

مروك أترفذ تاماسيت نس غف تسرثيث نس ن تغراسين أم ؤسيجو ن بوقاشوش ذيتمناضين إصحراويين يتواودڨن

السبت 23 أيار 2020 - 19:55
الشهيد الحافظ- إسرفذ ؤماساي ن تاماريت ن توذسا أسرثيث ن تناريت لبوليساريو خطري ادوه، أوداڨ أمروكي جميع ن تيماسايين غف تمسالت ن لفعايل نس ن تغراسين ذ تسرثيث نس ن واوداڨ ذي ثمورث ن صحرا ؤمالو، ماني ينا بلي أوداڨ أيا يفرض لحجر أسرثيث سي كم ن ييسڨاسن غير…

تشيرضارت/تيمغونين إولائيين: 10 ن تلغوغيين خثمنت إمسيزورن نسنت

السبت 23 أيار 2020 - 19:58
لزاير تامانغت- خثمنث مراو (10) ن تلغوغيين سڨ وحريش شرفي ذ قبل شرفي غف وسوير ن تمغونين إولائيين ن تشير ضار، إمسيزويرن ن تسمهويث 2019-2020 س ؤتوج ن والغوغ، واي غف لحساب ن ماتا ئيد تنا أسا سبث تيذوكلا أزايريت ن تشر ضار.

ثانفوست إحزنن ن ماريا ماجدالينا تونڨالت اسنتل نس ذ ئذلس ذ تاسورفا جار ن سن واكوذن

الإثنين 25 أيار 2020 - 20:15
لزاير تامانغت- يوشد ؤنڨال عبد القادر حميدة أماهيل ؤنڨال ويس كراض أنفوست إحزنن ن ماريا مادالينا" يلان ثشور ذ امزروي ذ يماهالن ذيس، ماني يفثل ثينفوسين مشبوكن ئجمليهن ثقصيت أمقرانت يلان تسڨوفل س ؤشهال ذ تاسورفا ذ يذلس.

إقبورن ن لكشافث إمسلمث: أوزع ن توشيوين حمانت إي يمذانن يلان ؤر سعينش إنزدوغين ذي لزاير تامانغت ذڨ ؤمنزو ن لعيذ

الإثنين 25 أيار 2020 - 20:20
لزاير تامانغت- إيساوا ؤسقامو ن يقبورن ن لكشافث إمسلمث ذي لولايث ن لزاير أس ن لحد أس أمزوارون لعيذ أمبارك غر ؤسودس ن لقافلث ؤثضامن باش أذ وزعن توشيوين يحمان ذ تيميزيضين غف يوذان يلان ؤر سعين شماني أذع وان ني غماني أذ سنسن ذ تواشولين ثيمغبانين، إزدغن…

لعيذ أمزيان ذڨ واكوذ ن كورونا ذي تيبازة، أسڨوفل س نكهث تاسورفا ذ واذكي

الإثنين 25 أيار 2020 - 20:24
تيبازة- ييبان وافلو ن ويس سن سي لعيذ أمزيان، ذڨ مڨراذ ن تمناضين ن تويلايت ن تيبازة يرسا ؤلاش لحس، أدو ن تيلي ن ؤزوزر ن ؤنففاد بوقاشوش يلان يطف دونيث ذ ؤماضال يجمل، ماني يفرض غف يقشيشن ظغمزيانن غف ييذيس نسن س لبراءث نسن قلي ن ورموذ ذڨ مڨراذ ن ييزوقاق…

بن بوزيد يكشفد غف توزويرين ن وڨزوم زاث ن ورفاذ ن لحجر أذوسان

الإثنين 25 أيار 2020 - 20:30
لزاير تامانغت- يكشفد ؤنغلاف ن تذاوسا ذ ييمزداغ ذ ؤسڨم ن سبيطارات، أبروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، غف ييسنتال إڨجدانن يلان ينا فلاسن بلي نيهني ذيممزوورا ن وڨزوم زاث ن رفاذ سي لحجر أذوسان.