Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تراد إيقشرورن ن 24 ن يينازباين اي ينوغن مڨال أونباژ ذوسهرس افڕانسي

السبت 04 تموز/يوليو 2020 - 19:33
لژاير ثمناغث– اسافاڨ د يوين إيقشرورن ن يينازباين اي ينوغن مڨال ونباژ ذوسهرس افڕانسي يوضد, اس نوسيمواس, غار أونافاڨ اڨراغلان ن هواري-بومدين ذڨ لزاير ذفير ما رسن ثاسواثوث ذوزڨن ايا ذڨ أوسالاي نومزروي اڨامان ن…

إيڨا أوسلواي تبون ييون ن ووميني اك ذ ثرڨا ثافرانسيث فرانس 24

السبت 04 تموز/يوليو 2020 - 20:02
لژاير ثمناغث– اسلواي ن ثڨدودا, عبد المجيد تبون إيڨا اس نوسيضياس (سبث) ييون ن ووميني اك ذ ثرڨا ثافرانسيث فرانس 24, اندا إيد يبذر اساغن يالان ڨار لزاير اك ذ فرانسا, ثينفلييين يلان ذڨ ثمناضث اك ذ مناو ن ثوثريوين-إيضن, إي د ثنا ثسلويث ن ثڨدودا دڨ ييون ن…

أساڨن لحمدانية: أسلواي يومر أذ عاوذن أذ ؤرزين أسنفار س ييلوڨان إثرارن

الأحد 28 حزيران/يونيو 2020 - 22:30
لزاير تامانغت- يومر ؤسلواي ن تاڨذوذا ماس عبد المجيد تبون، ماني يسلوي تامليليت ؤسقامو ن يينغلافن ايا لحد إسنديهن إي ؤنغلاف أمزوارو باش أذ عاوذن أذ ؤرزين غف ؤسنفار ؤساڨن ألماس ذي لحمدانية (تاغيوانت ن شرشال تويلايت ن تيبازة)، ئيذ ن وشريك أشنوي س ييلوڨان ن تيذث ذ ييثرارن.

تيڨراوين إفلسطينين تلاغانت عر تيذوكلا أمقرانت ذ تبديث غف ؤغاواس ن وجمال ن يسرائيل

الأحد 28 حزيران/يونيو 2020 - 22:31
غزة- لاغانت تيڨراوين إفلسطينين، أسا لحد غف ولزام ؤسدر ن تيذوكلا تاغلناوت ذ ؤسميري ن وڨزام ذ بطو، ذ ؤسدر ن تاڨراولا امقرانت ذي جميع ن تماضين ن تمورث ن فلسطين، باش أذ واجهن أإاواس وجمال ؤذاي إي تمناضين تيمقرانين سي ضفة لغربية يتواودڨن.

أنفافاد بوقاشوش: إماساين ن تخامين وادال تراجن اغتاس ن ؤعاوذ ن ورزام

الإثنين 22 حزيران/يونيو 2020 - 21:22
لزاير تامانغت- تراجان إماساين ن تخامين وادال ذڨ جميع ؤشال أغلناو ن تمورت نغ أغتاس ؤعاوذ ورزام، وبينند أسوجذ نسن باش أذ سرسن أبروتوكول أذاوسان ن وحراز غف إنادالن ذي لحالث ماناك ذاي كملن إرموذن نسن يلان حبسن سي كثر ن كراض ن وايورن غف تيارا ن وغتاس ن…

أوليث أفسنانث ن ورموذ ن يڨنيرن تيزوريين ذي لزاير تامانغت

الإثنين 22 حزيران/يونيو 2020 - 21:23
لزاير تامانغت- ناند يڨنيرن ن تيزوريين يلان ذي لزاير تامانغت بلي أذ عاوذن أذ رزمن س ؤفسنان إموكان ن لعرض زاث ن كراض ن واويرن سي ملمي قنن فف سبث ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش.

لموجث ن وزغال ذي لزاير سبث نس ذ لهوا ئيذ يوسين سڨ ؤنزلو

الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2020 - 21:36
لزاير تامانغت- إوكذد ؤديوان اغلناو ؤقارع ن وافلو أيا تلاثا بلي لموجث ن وزغال ذ لحومان يلان تريهنت أطاس ن تمناضين ن تمورث نغ، بث نسنت ذ لهوا ئيد يوسين سڨ ؤنزلون تمورث نغ، أما أد يطف وزغال ايا تيمناضين ن ساحل ذ تيا إقربن غر ساحل.

تويلايت ن لزاير: ؤفين أبعوض ن نمر غف وسوير ن 24 ن تغويانين ذي تامانغت

الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2020 - 21:40
لزاير تامانغت- تسكلس تودسا ن ؤسيزدي اغاريمت ذ ؤمستن اغاريم ن تويلايت ن لزاير، همافيت ن ؤبعوض ن نمر غف وسوير ن 24 ن تغيوانين ذي لزاير تامانغت واي زاث ما وفين إموكان ؤليق ذ ؤزوزر نس سغر تيغلامين ن ؤحارب ؤباعوض ايا، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا اسا…

أسڨمي: أعمم ن تلويحث أليكتورنانت ذڨ إغربازن ذ تسناويين

الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2020 - 21:44
تندوف- يسغرث ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد أسا تلاثا سي نولايت ن تندوف بلي أناباض يتازال باش أذ إعمم تالويخث أليكتورنانث س قيش قيش ذڨ غربازن ذ تسناويين، باش أذ سيفسن أسخذم ن يذليسن ذ تازكي ن وقراب.