Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تاسمكتايت

يزورد أوسلواي ن وسقامو أونيڨ نوواناك أليبي أمليلي ن تموغلي ن ييسڨبارن إيليبيين اك ذ تين ن ييزايريين

لجمعا 25 مايو 2018 - 11:03
لژاير ثمناغث - اسلواي ن وسقامو أونيڨ نوواناك أليبي, خالد المشري, يناد اس ن لاربعا ذڨ لزاير, ذاكن ثاموغلي ن ثوڨت ن ييسڨبارن ذڨ ليبيا ‘’ثملال’ اك ذ تين ن ييزايريين يرسن غاف أوديوني ڨار يحريشن يمڨارذن اكن اذ سيوضن غار ثيفراث ثاسرثانت إي ثزغنت ثدر ثمورث.

تلمسان: اذ تبذو ثڕميسث ن سيام افارس ن ييمساونن ذڨ يناير ن 2019 – اماساي

لحد 20 مايو 2018 - 15:11
تلمسان – اذ تبذو تڕميسث ثوخليضث ثازايريث-ثاطاليانيث ن CIAM Ascensori e Servizi Srl, افارس ن ييمساونن ذڨ تلمسان ذڨ يناير ايديتدون, غاف واكن ايد ينا ييون نوڨنساس ن تڕميسث اكي إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير.

ڨاند إسڕائيليين امداي اولافان ن القدس ايدڨ عرضن اذ سفضن إيدڨن أوقديسن إيمسلمن

لجمعا 25 مايو 2018 - 10:57
القدس يتواودڨن – إيڨاد أونوداڨ إسڕائيلي ييون ن ومداي اولافان ن القدس ايدڨ اي يعرض اذ يسفض إيدڨن أوقديسن إيمسلمن كرا كان ن ووسان ذفير ما يلاد أوسڨيجي ن تماهلت ثاماريكانيث غار ثمدينت ن القدس س وركاض نوساضوف اڨراغلان, غف واكن ايدنان, اس ن وكراس…

إيشاهن / ثالغوغا ن ثفريقث (إيمقرانن إييونن) : ثوي لزاير كوژ ن تزالغيوين إيدڨ ثلا ييوث ن وورغ

لاربعا 23 مايو 2018 - 14:22
لژاير ثمناغث – ثاغلامت ن لزاير ن ييشاهن إيمقرانن (إيرڨازن اك ذ تلاوين) ثوي كوژ ن تزالغيوين (1 ن وورغ اك ذ 3 ن نحاس), ذڨ ثالغوغا ن ثفريقث إيد يضران سڨ 12 غر 2 مايو ذڨ ليفينڨ ستون ثامورث ن ژامبيا, إيسدنان إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير ذ ثفيديراليث…

وهران : اژراڨ سيا ذ افلا ن ييون نوسڨزاوال ن تژوري

لخميس 24 مايو 2018 - 13:40
وهران – ثامكرضيث يرزان ثاژوري اذ تبوغر سيا ذ افلا س ييون نوسڨزاوال اسينوثلايان (ثاغرابث-ثافرانسيث) إيدڨ لان كراض ن ييڨيمان (3000) ن واوالن, إيد ينا اس لاربعا ذڨ وهران أومسكار ينس.

موثن 34 ن يمذانن ذڨ 91 ن ييسهوا ن وبريذ ذڨ كوژ ن ووسان إيمزوورا ن رمضان (ثامسثلا ثاغلناوث)

لخميس 24 مايو 2018 - 13:51
لژاير ثمناغث - موثن 34 ن يمدانن اك ذ 179 نيضن ذيمجراح ذڨ 91 ن ييسهوا ن وبريذ إيد يضران ذڨ كوژ ن ووسان إيمزوورا ن وايور ن رمضان ذڨ واكال اك ن تمورث, إيدينا أوغلا ن ييمژلا ن ثغوالت ذڨ ونزاض اماثو ن ثامسثلا ثاغلناوث.

إيسهوا ن وبريذ : موثن 4 ن ييمدانن اك ذ 14 نيضن ذيمجراح ذڨ 24 ن ييسراڨن اكي إينڨورا (امسثن اغاريم)

تلاتا 22 مايو 2018 - 13:48
لژاير ثمناغث - موثن كوژ (4) ن ييمدانن اك ذ 14 نيضن ذيمجراح ذڨ ييسهوا ن وبريذ إيد يضران ذڨ 24 ن ييسراڨن اكي إينڨورا ذڨ واكال أك ن تمورث, إيد ينا اس ن لثنيين أومسثن اغاريم ذڨ ييون ن والغو.