Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير أكذ ترك: أسغنو ن ييون ن ؤسقامو ن ؤمذهل ن وسوير ؤنيڨ

الأحد 26 كانون2/يناير 2020 - 16:52
لزاير تامانغت- ييوث ن تسغروت توشريك يرزان أسغنو ن ييون ن ؤسقامو ن ؤمذهل ن وسوير ؤنيڨ ڨار لزاير أكذ ترك يتواسنيان أس ن ؤساماس (لحد) ذڨ لزاير تامانغت.

أسلواي تبون يمديوني أكذ ؤمثيل ييس أتركي

الأحد 26 كانون2/يناير 2020 - 15:17
لزاير تامانغت- أسلواي ن تڨذوذا، عبد المجيد تبون يمديوني، أس ن ؤساماس (لحد) ذڨ لزاير تامانغت، أطذ ؤمثيل ييس أتركي، رجب طيب أردوڨان يلان ذڨ تيرزي ن تڨمات ؤماهيل ذڨ لزاير.

افارس ذوسدڨر نوكفاي: لا د سوجاذن اناڨراو نوسدرز

الأحد 26 كانون2/يناير 2020 - 14:04
لژاير ثمناغث – يلهاد وغليف ن ثنزوث سوهيي ن ييون نوناڨراو نوسذرز نوكفاي يتواسكبلن, غاف واكن ايد ينا, اس نوسيضياس (سبث) ذڨ لزاير, أونغلاف ن ثنزوث كمال رزيڨ, إيد يرنان ذاكن ثامافيا نوكفاي ثفكا اژار ذڨ وولزوز نوسدڨر يرنو اواناك إيعول اذ يناغ س واك اماكن يلان اكن اذ تيد يقلع سڨس.

ؤڨوڨ إثيوبي ن تسلاليت: تيمليليت ن ييواناكن ن نيل أس ن 28 أكذ 29 يناير

الأحد 26 كانون2/يناير 2020 - 17:09
لزاير تامانغت- إواناكن ن واسيف ن نيل (مصر، سودان اكذ إيثيوبيا) لاتدون أذ مليلن إي تيكلت نيضن أس ن 28 اكذ 29 يناير ذڨ واشنطن، سڨ زرين سين ن وايورن ن ؤستاڨ، إي واكن اذ ڨن ييون ن ؤمثاوا اماتو غف ييلوڨان ن تاشرت اكذ ؤسماهل ن "ووڨوڨ ن تسلاليلت" إي تبنا…

تالغوغا ن لزاير ن ؤجودو: أنڨراو أدالان ن ييبترولانن ذ نتا أيد يفلالين ذڨ واس ويس كراض

الأحد 26 كانون2/يناير 2020 - 18:31
لزاير تامانغت- ذ إجيدوكاتن ن ؤنڨراو ادالان ن ييبيترولانن أيد يفلالين ذڨ تڨارانين ن واس ويس 3 ذ ؤنڨارو ن تلغوغا ن لزاير ن ؤجيدو اتراسان (إمقرانن) س 5 ن ييزولن أس ن ؤسيضياس (سبت) ذڨ تزقا ن حرشة حسان (لزاير تامانغت).

امزڨون: يسفك أوغاواس ذ « اماڨلاي يرنو ذ امژريلاو » إي وسمسكل

الأحد 26 كانون2/يناير 2020 - 14:04
لژاير ثمناغث – ثناد ثنغلافث ن ييذلس, مليكة بن دودة, اس نوسيضياس (سبث) ذڨ لزاير ثمناغث, ذاكن اڨزوم ينس « يلهاد سوهيي ن ييون نوغاواس ذ اماڨلاي يرنو ذ امژريلاو » إي وسمسكل ذوسودس نومزڨون ازايري سوتكي ن واك إيمڨيين اي ثرزا ثغوالت اكي.

تاسميلت: 5 ن ييمتينن ذ 31 ن ييمجراح ذڨ ييون ن ؤسلواي ن وبريذ ذڨ عين لحجل

الأحد 26 كانون2/يناير 2020 - 18:49
تامسيلت- تاشراوت ن ؤسهوو أيد يلان ذڨ ييض ن سيضياس ذ ؤساماس ذڨ بريذ أغلناو ويس 8 زاث تمدينت ن عين لحجل (تامسيلت)، ذڨ ؤذڨ يتواسنن س ييسم ن ناهيا، توض غر 5 ن ييمتينن ذ 31 ن ييمجراح، غف واكن أيد تنا أس ن ؤساماس (لحد) تمستلا تاغلناوت.

لغواط: أسيجو ن ووڨار ن 3.200 ن ييطونن ن ؤسيمان غر نيجر ذڨ 2019

الثلاثاء 21 كانون2/يناير 2020 - 18:09
لغواط- ؤڨار ن 3.200 ن ييطونن ن ؤسيمان أي سجاو، ذڨ 2019 غر نيجر سڨ تنغرافت ن ؤسيمان ن عنودا، غف واكن أيد تناـ أس ن ؤيناس (لثنين)، تمهلا ن تمڨوري ن تويلايت ن لغواط.

ألموذ إمينڨ: أغواس ن تيڨوات يقنن غر وسمال ن تمليلغي ذ تسناغانت

الثلاثاء 21 كانون2/يناير 2020 - 18:21
لزاير تامانغت- إشارد ؤنغلاف ن ولموذ إمينيڨ شمس الدين شيتور، أس ن ؤيناس (لثنين)، س وبريذ ن ؤساراڨ س تزراويت تيمليلت ن ؤسقامو أغلناو ن تمليلغي ذ تسناغانت، أيد يلان ذڨ تسداويت ن بشار "محمد طاهير" إي لمند ن ؤهيي ن وغواس ن تيڨوات إي وسمل ن تمليلغي ذ…